iswinoujscie.pl • Czwartek [07.12.2023, 08:42:32] • Świnoujście

Będzie kontrola przebiegu remontu budynku Urzędu Miasta

Będzie kontrola przebiegu remontu budynku Urzędu Miasta

fot. Sławomir Ryfczyński

Remont budynku Urzędu Miasta od początku wzbudzał wiele kontrowersji. W 2021 roku miał kosztować 4.800.000, ale nagle i nie wiadomo z jakich powodów cena tego remontu poszybowała w górę aż na 17.000.000 zł. Na ten problem zwracałam uwagę już przy uchwalaniu budżetu na rok 2023. Dlatego m.in. radni naszego klub tego budżetu nie przyjęli. W trakcie roku pojawiły się nowe złe fakty. Firma remontująca urząd Baueffect sp. z o.o zeszła z budowy i ciągle trwa rozliczanie jej pracy. Teraz jej zakres do realizacji przejęła firma LUX-DOM Iwona Fogt. Jednak ceny są dużo wyższe. Prezydent przerzuca się oskarżeniami z Wykonawcą. Teraz jeszcze okazało się, że sam remont sali sesyjnej Rady Miasta wzrósł z pierwotnych szacunków 1.200.000 zł. do kwoty prawie 3.000.000 zł. Radnym się to nie podoba.

Sesja przyniosła więc decyzję Rady Miasta, która zatwierdziła projekt uchwały, który przygotowałam i został poparty przez 8 radnych (radni Lewicy , S. Nowickiego i A. Mrozka). Uchwała dotyczy konieczności przeprowadzenia kontroli procedur projektowych, przebiegu realizacji i nadzoru nad przebiegiem inwestycji oraz ich rozliczania. Warto wspomnieć, że sam nadzór nad inwestycją kosztuje mieszkańców ok. 70.000 zł. miesięcznie i prowadzi go firma zewnętrzna.

W tle problemu pojawiły się też informacje o prawdopodobnych nieprawidłowościach w procedurach zamówień publicznych, samym przeprowadzaniu i nadzorowaniu przebiegu remontu oraz ogólnie wydatkowaniu środków publicznych. Remont elewacji budynku i zamontowania windy został zakończony, natomiast remontu wewnątrz budynku nadal jest rozgrzebany i doskwiera przede wszystkim pracownikom Urzędu.

Wyszłam więc z założenia, że trzeba to koniecznie sprawdzić i cieszę się, że Rada Miasta 16 głosami „za” przy jednym „wstrzymującym się” poparła konieczność przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miasta Świnoujście. Termin zakończenia kontroli to 29 luty 2024 r.

Radna Joanna Agatowska

Źródło: https://i.swinoujscie.pl/artykuly/80901/