POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Wtorek [21.05.2019, 17:44:02] • Świnoujście

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby  w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

fot. Edmund Papski

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 3
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik -kierowca
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu,
ul. Barlickiego 18, 72-602 Świnoujście

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:
Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej określone w art. 28
ust. 1 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) tj.:
1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. korzystać z pełni praw publicznych,
3. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (potwierdzoną orzeczeniem rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych),
6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet), tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby.
Poza w/w warunkami ustawowymi, ubiegający się o przyjęcie do służby winni spełnić następujące kryteria konieczne,  kwalifikujące do postępowania:
1. - prawo jazdy kat. C,
Preferencje:
• prawo jazdy kat. C+E
• prawo jazdy kat. D

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:
1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
( informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach);
2. podpisany przez kandydata życiorys;
3. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) – wg wzoru określonego w zał. nr 3,
4. podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu oraz w jej siedzibie– wg wzoru określonego w zał. nr 4,
5. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych– wg wzoru określonego w zał. nr 5,
6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru określonego w zał. nr 5,
7. podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Miejskiego PSP o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 5,
8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych - wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 6, (zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej).
Dokumenty wymienione w punktach 1 – 7 powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.
3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: ”NABÓR DO SŁUŻBY – STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA – Imię i Nazwisko”.
Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 31 maja
2019 r. w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 18 w godz. 800 – 1500 osobiście lub drogą pocztową na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Barlickiego 18,
72-600 Świnoujście

Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań, złożenia niekompletnych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach oferta nie będzie rozpatrywana.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej kmpspswinoujscie.nbip.pl/. Osoba do kontaktu - asp. Justyna Sabalska tel. 91 327 52 10


komentarzy: 17, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-17 z 17

Gość • Środa [29.05.2019, 22:08:22] • [IP: 176.221.122.***]

Dlaczego jeżdżąc po pustych ulicach (rano, wieczorem, ale także w nocy) samochody uprzywilejowane używają sygnału dźwiękowego? Przecież wystarczyłby tylko świetlny, jak to odbywa się w innych krajach Europy

Gość • Środa [22.05.2019, 12:07:20] • [IP: 5.173.152.**]

Dobrze, tylko nie kontynuujcie CABANIZMU, a będzie git.

Gość • Środa [22.05.2019, 08:54:39] • [IP: 185.210.38.***]

A tak a propos i trochę nie na temat. Polecam wszystkim strażakom i strazakom in spe inspirowany prawdziwa historią film" Ocalić i zginąć". Abstrahując od prwdziwego wydarzenia stanowiącego osnowę filmu widać w nim faktyczne warunki, zasady i realia funkcjonowania straży pożarnej w Paryżu. Warto obejrzeć i porównać.

Gość • Środa [22.05.2019, 08:30:39] • [IP: 151.248.62.***]

Prawo jazdy kat D ? A po co wam w straży takie uprawnienie, gdybym takie miał to poszedłbym do Niemiec na autobusy za godziwe ojro. Poza tym atmosfera w tej komendzie jest okropna skoro wieloletni pracownicy składają papiery o przeniesienie...

Gość • Środa [22.05.2019, 07:41:02] • [IP: 5.173.145.***]

O Boże jak Wy macie strasznieeee buhahaaaa.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:59:08] • [IP: 92.42.112.***]

dalej strażacy myją kible i szorują korytarze czy jak to w XXI wieku powinno być robi to osoba z zewnątrz ?

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:44:39] • [IP: 92.42.118.*]

O Boże, okropnie sformułowane to ogłoszenie, totalnie zniechęcające.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:24:29] • [IP: 95.129.224.**]

to do NASA te nabór...

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:05:48] • [IP: 37.7.184.**]

ludzie ostatnio nawet papieru braklo i mydla w toaletach. !!z tej komendy wszyscy uciekaja

Gość • Wtorek [21.05.2019, 21:57:05] • [IP: 5.173.137.**]

Nie lękajcie się. To co najgorsze szybciej niż później ewakuuje się na emeryturę.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:52:28] • [IP: 178.238.253.***]

A co z wsp!?

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:36:22] • [IP: 5.173.136.***]

Ok wymagania znamy a co oferują?

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:34:25] • [IP: 176.221.122.**]

Nic o pieniądzach. A przecież po to się pracuje. Już za taki afront nie poszedłbym tam;)

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:04:34] • [IP: 77.114.15.***]

1780 na reke buhaha

Gość Gość • Wtorek [21.05.2019, 19:51:05] • [IP: 37.47.157.**]

Potencjalnym chętnym odradzam. A przynajmniej zachęcam do pożądanego przemyślenia. Spytajcie przy naborze o ścieżkę kariery i możliwości rozwoju. Ciekawe co usłyszycie, bo My ciągle, że nie ma pieniędzy. Pozdrawiam

Gość • Wtorek [21.05.2019, 19:44:48] • [IP: 37.47.152.***]

Jak zwykle nie ma najważniejszego. Ogłoszeń w których nie ma podanego wynagrodzenia nie powinno się wogóle publikować.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 18:50:05] • [IP: 176.221.122.*]

TO CO W NASZYM MIESCIE MAMY NAJLEPSZE ---TO WLASNIE STRAZACY, NA KTORYCH MOZNA ZAWSZE LICZYC.

Oglądasz 1-17 z 17
■ Na przeprawie „Centrum”. Dodatkowy, trzeci prom. Jak informuje Żegluga Świnoujska, do 20 września 2019 r. przeprawę promową „Centrum” (popularne „Karsibory) będą obsługiwały trzy promy. Dodatkowa jednostka będzie wprowadzana w przypadku długich kolejek oczekujących na przeprawę w godzinach od 7.45 do 18.15. Dwa promy będą kursowały do godziny 20.20, a nie jak dotychczas do 18.20 ■
■ W ciągu dnia w całym kraju temperatura maksymalna będzie przekraczała 30°C, a na zachodzie przekroczy 35°C. Dodatkowo w drugiej części dnia i wieczorem, na północy, możliwe są pojedyncze burze. Pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy obszar wysokiego ciśnienia nad Europą Środkową i Wschodnią. W nocy swój wpływ zaznaczy niż znad Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym. Z zachodu napływać będzie ciepła masa powietrza zwrotnikowego-morskiego o równowadze stałej ■ Koszmarne noce, znane nie tylko z horrorów, przeżywają mieszkańcy budynków w pobliżu dawnego Intermarche. Opustoszały sklep, a wokół wielki pusty plac to sceneria, która sprzyja różnym możliwościom. Na pierwszy plan wysunęli się jednak młodzi "mistrzowie kierownicy", którzy zaanektowali pusty parking i prawie każdej nocy urządzają tam sobie autocross. Lokatorzy pobliskich osiedli nie mogą przez to spać i choć zgłosili sprawę na policję, przeżywają koszmarną noc. Napisali do naszej redakcji ■ Z uwagi na upalną pogodę od kilku dni wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach. Wilgotność ściółki leśnej utrzymuje się na poziomie 10 %, co oznacza, że nawet najmniejszy bodziec cieplny (iskra, rozgrzany układ wydechowy pojazdu, rzucony niedopałek papierosa) może wywołać pożar. Apelujemy o ostrożność podczas pobytu w lesie. W razie pożaru prosimy o powiadomienie straży pożarnej pod nr 998 lub 112 ■ W dniu wczorajszym w okolicach promenady, plaży został zgubiony telefon Samsung S8 uczciwego znalazcę proszę o kontakt 575487733 Przewidywana nagroda! ■ Nowy prezes ZMPSiŚ SA. Rada Nadzorcza Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. powołała Pana Krzysztofa Urbasia na stanowisko prezesa zarządu. Nowy prezes swoje obowiązki obejmie z dniem 1 lipca br. - informuje Monika Woźniak-Lewandowska Specjalista ds. komunikacji i PR ■ Rozpoczęła się akcja protestacyjna związków zawodowych, które działają w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa. Powodem oflagowania siedzib są między innymi bardzo niskie zarobki. Jak powiedział nam jeden z pracowników, przedstawiciel związków zawodowych SARu - Jesteśmy jedyną grupą pracowniczą, która dotyka wręcz dyskryminacja, bo za każdą godzinę bycia w gotowości by podjąć akcję ratowniczą dostajemy zaledwie 2 zł i 57 groszy. Jest to niezgodne z jakimikolwiek przepisami. Próbujemy rozmawiać z dyrekcją na ten temat od wielu miesięcy. A od lutego jesteśmy w sporze zbiorowym. Niestety od tego czasu dyrekcja nie znalazła czasu na rozmowę z nami ■ Certyfikat przyznawany jest tylko na jeden sezon. Otrzymują go kąpieliska, które spełniają wyśrubowane wymogi czystości środowiska. Ocena jest 3-etapowa – od aplikacji, przez weryfikację po losową międzynarodową kontrolę. Sprawdzane są głównie kryteria czystości i bezpieczeństwa. Kąpielisko musi być strzeżone a także wyposażone w środki pierwszej pomocy. Brany jest również pod uwagę klimat i przyjazność infrastruktury – podjazdy dla niepełnosprawnych czy tablice informacyjne. Ostatecznie o przyznaniu Błękitnej Flagi decyduje krajowe i międzynarodowe jury. Już od jutra od godziny 10, na kąpielisku pojawią się ratownicy by strzec Państwa bezpieczeństwa ■ Znaleziono jacht. Gdzie jest jego załoga? ■ Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych może być zagrożeniem dla innych użytkowników? Nawet zabawa na bezpiecznym placu może skończyć się wypadkiem. Przekonała się o tym dziewczynka, która postanowiła pohuśtać się na urządzeniu przeznaczonym dla dzieci niepełnosprawnych. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe ■ Agresja rowerzysty - uderzoną kobietę zabrało pogotowie. Zajście z udziałem czterech młodych rowerzystów i właścicieli posesji przy ulicy Rycerskiej miało bardzo nieoczekiwany przebieg. Najpierw jadący na rowerach nie chcieli ustąpić drogi samochodowi, potem jeden z nich wykazał się niepojętą agresją, w wyniku czego kobieta trafiła do szpitala ■ Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu ustalili i zatrzymali podejrzanego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kobiety idącej promenadą. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonej w wyniku rzucenia kamieniem oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 160 § 1 i art. 157 § 2 kk. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3 ■ Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zaprasza mieszkańców Świnoujścia na spotkania podczas, których przedstawi koncepcję budowy Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego. Po prezentacjach eksperci będą odpowiadać na pytania zainteresowanych. Spotkania odbędą się: 9 czerwca, godzina 12.00 w Sali Teatralnej MDK przy ul. Matejki, 16 czerwca, godzina 12.00 w filii MDK na Warszowie przy ul. Sosnowej 18. Pierwsze spotkanie już w najbliższą niedzielę ■ Bez głosów sprzeciwu przy pięciu wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ■ Rada Miasta uchwaliła nowe zasady przyznawania Bonu Seniora. Odtąd miejski Bon Seniora ma być wypłacany w formie świadczenia pieniężnego ■ 2 miliony 200 tysięcy złotych na projekty inwestycyjne oraz 200 tysięcy na tzw. projekty miękkie to kwoty zapisane w uchwale w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski Miasta, które przyjęła dziś Rada Miasta ■