POGODA

Reklama


Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Wtorek [21.05.2019, 17:44:02] • Świnoujście

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby  w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

fot. Edmund Papski

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 3
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik -kierowca
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu,
ul. Barlickiego 18, 72-602 Świnoujście

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:
Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej określone w art. 28
ust. 1 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) tj.:
1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. korzystać z pełni praw publicznych,
3. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (potwierdzoną orzeczeniem rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych),
6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet), tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby.
Poza w/w warunkami ustawowymi, ubiegający się o przyjęcie do służby winni spełnić następujące kryteria konieczne,  kwalifikujące do postępowania:
1. - prawo jazdy kat. C,
Preferencje:
• prawo jazdy kat. C+E
• prawo jazdy kat. D

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:
1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
( informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach);
2. podpisany przez kandydata życiorys;
3. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) – wg wzoru określonego w zał. nr 3,
4. podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu oraz w jej siedzibie– wg wzoru określonego w zał. nr 4,
5. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych– wg wzoru określonego w zał. nr 5,
6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru określonego w zał. nr 5,
7. podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Miejskiego PSP o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 5,
8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych - wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 6, (zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej).
Dokumenty wymienione w punktach 1 – 7 powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.
3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: ”NABÓR DO SŁUŻBY – STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA – Imię i Nazwisko”.
Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 31 maja
2019 r. w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 18 w godz. 800 – 1500 osobiście lub drogą pocztową na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Barlickiego 18,
72-600 Świnoujście

Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań, złożenia niekompletnych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach oferta nie będzie rozpatrywana.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej kmpspswinoujscie.nbip.pl/. Osoba do kontaktu - asp. Justyna Sabalska tel. 91 327 52 10


komentarzy: 17, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-17 z 17

Gość • Środa [29.05.2019, 22:08:22] • [IP: 176.221.122.***]

Dlaczego jeżdżąc po pustych ulicach (rano, wieczorem, ale także w nocy) samochody uprzywilejowane używają sygnału dźwiękowego? Przecież wystarczyłby tylko świetlny, jak to odbywa się w innych krajach Europy

Gość • Środa [22.05.2019, 12:07:20] • [IP: 5.173.152.**]

Dobrze, tylko nie kontynuujcie CABANIZMU, a będzie git.

Gość • Środa [22.05.2019, 08:54:39] • [IP: 185.210.38.***]

A tak a propos i trochę nie na temat. Polecam wszystkim strażakom i strazakom in spe inspirowany prawdziwa historią film" Ocalić i zginąć". Abstrahując od prwdziwego wydarzenia stanowiącego osnowę filmu widać w nim faktyczne warunki, zasady i realia funkcjonowania straży pożarnej w Paryżu. Warto obejrzeć i porównać.

Gość • Środa [22.05.2019, 08:30:39] • [IP: 151.248.62.***]

Prawo jazdy kat D ? A po co wam w straży takie uprawnienie, gdybym takie miał to poszedłbym do Niemiec na autobusy za godziwe ojro. Poza tym atmosfera w tej komendzie jest okropna skoro wieloletni pracownicy składają papiery o przeniesienie...

Gość • Środa [22.05.2019, 07:41:02] • [IP: 5.173.145.***]

O Boże jak Wy macie strasznieeee buhahaaaa.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:59:08] • [IP: 92.42.112.***]

dalej strażacy myją kible i szorują korytarze czy jak to w XXI wieku powinno być robi to osoba z zewnątrz ?

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:44:39] • [IP: 92.42.118.*]

O Boże, okropnie sformułowane to ogłoszenie, totalnie zniechęcające.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:24:29] • [IP: 95.129.224.**]

to do NASA te nabór...

Gość • Wtorek [21.05.2019, 22:05:48] • [IP: 37.7.184.**]

ludzie ostatnio nawet papieru braklo i mydla w toaletach. !!z tej komendy wszyscy uciekaja

Gość • Wtorek [21.05.2019, 21:57:05] • [IP: 5.173.137.**]

Nie lękajcie się. To co najgorsze szybciej niż później ewakuuje się na emeryturę.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:52:28] • [IP: 178.238.253.***]

A co z wsp!?

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:36:22] • [IP: 5.173.136.***]

Ok wymagania znamy a co oferują?

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:34:25] • [IP: 176.221.122.**]

Nic o pieniądzach. A przecież po to się pracuje. Już za taki afront nie poszedłbym tam;)

Gość • Wtorek [21.05.2019, 20:04:34] • [IP: 77.114.15.***]

1780 na reke buhaha

Gość Gość • Wtorek [21.05.2019, 19:51:05] • [IP: 37.47.157.**]

Potencjalnym chętnym odradzam. A przynajmniej zachęcam do pożądanego przemyślenia. Spytajcie przy naborze o ścieżkę kariery i możliwości rozwoju. Ciekawe co usłyszycie, bo My ciągle, że nie ma pieniędzy. Pozdrawiam

Gość • Wtorek [21.05.2019, 19:44:48] • [IP: 37.47.152.***]

Jak zwykle nie ma najważniejszego. Ogłoszeń w których nie ma podanego wynagrodzenia nie powinno się wogóle publikować.

Gość • Wtorek [21.05.2019, 18:50:05] • [IP: 176.221.122.*]

TO CO W NASZYM MIESCIE MAMY NAJLEPSZE ---TO WLASNIE STRAZACY, NA KTORYCH MOZNA ZAWSZE LICZYC.

Oglądasz 1-17 z 17
■ Dn. 24.08.2019 (sobota) przed godz. 19:00 na przejściu dla pieszych (skrzyżowanie ulic Wojaka Polskiego i Bałtyckiej) przeprowadzałąm rower. Przewróciłąm się i złamałam rękę. Świadków tego zdarzenia proszę o kontakt tel. 694930076 ■
■ We wtorek w pierwszj części dnia na północy kraju, następnie również na zachodzie oraz w centrum spodziewane są silne porywy wiatru wiejącego z północnego-zachodu i zachodu o prędkości maksymalnej do 70-80 km/h. ■ Prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego, północno-zachodniego wiatru osiągającego w porywach 70-75 km/h. ■ Postępowanie prokuratury będzie tu miało kilka płaszczyzn. Bezpośrednią przyczynę śmierci dwójki nastolatków będą badać biegli sądowi. Poza tym prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku przyczyn wypadku drogowego w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Prowadzone są również czynności związane z przesłuchaniem w charakterze świadków osób, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat okoliczności tego zdarzenia ■ Trwające prace poszukiwawcze nie przynosiły efektu. Dopiero zaangażowanie się prywatnej firmy zajmującej się pracami nurkowymi pozwoliło odnaleźć w Kanale Piastowskim ciała nastolatków. Na pomoc było jednak za późno. Oboje byli pod wodą około 2 godzin. Dwie godziny później, w akcję poszukiwawczą zaangażowała się prywatna firma pracepodwodne.com, która sprawdza grunt pogłębianego przez Urząd Morski w Szczecinie toru wodnego. Na Kanale pojawił się ich statek do badania dna. O godz. 20.08 pod wodę zszedł jej płetwonurek. Około pół godziny później w wodzie znaleziono dwa ciała ■ Mieszkanka przestrzega: Ktoś znęca się nad kotami! Do redakcji zwróciła się Mieszkanka Świnoujścia, która przestrzega właścicieli, bądź osoby dokarmiające koty działkowe. W liście możemy przeczytać jakich okrucieństw się ktoś dopuścił wobec tych niewinnych zwierząt ■ Radni podzieleni w sprawie sytuacji w PEC-u. Opozycja domaga się szczegółowych wyjaśnień, stronnicy prezydenta popierają jego stanowisko o koniecznym postępowaniu sądowym. W obronie zwalnianego z pracy związkowca NSZZ "Solidarność" będzie dziś demonstrować przed zakładem, na ulicach i przed Urzędem Miasta ■ Kontrowersje wokół dopuszczenia do głosu przedstawiciela "Solidarności" na sesji Rady Miasta.Po jego wystąpieniu obrady przerwano w celu spotkania przewodniczących klubów radnych z prezydium rady ■ Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego do radnych Świnoujścia: "Prezes PEC-u w Świnoujściu, zwalniając przewodniczącego zakładowej "Solidarnosci" złamała kodeks pracy oraz ustawę o związkach zawodowych ■